Veehouders

De veehouders van Drents weidevlees werken allemaal samen met de grote natuurbeheerders in Drenthe: Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer of Natuurmomumenten.

Door met de veebezetting flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden in de natuurgebieden dragen veehouders bij aan het behoud en het ontstaan van waardevolle natuur in Drenthe.
Tegelijkertijd kunnen zij u een gezond product aanbieden van unieke smaak en bijzonder hoge kwaliteit.